در حال بارگذاری...

در حال بارگذاری...

Shomare

منو سایت

مزایده سیم‌کارت

فقط سیم کارت پک بخرید!

همه اپراتورها با کمترین قیمت بخرید

2

پیشنهاد ثبت شده

1

پیشنهاد دهنده

17

مزایده اجرا شده

مراحل ثبت پیشنهاد در مزایـــده
۱

تکمیل اطلاعات کاربری

در پنل کاربری کلیه اطلاعات فردی و اطلاعات بانکی خود را تکمیل کنید.

۲

ثبت پیشنهاد

به دو روش میتوانید پیشنهاد ثبت کنید هم بصورت دستی و هم بصورت خودکار

۳

پرداخت سپرده

مبلغ ۱۰درصد پایه باید بابت سپرده نزد سایت پرداخت کنید، برای هر مزایده فقط یک سپرده باید پرداخت شود.

چرا از مزایده سیم کارت بخریم؟

خرید با بهترین قیمت

وبسایت شماره

چون پرداخت امن دارد

وبسایت شماره

انتخاب شماره دلخواه

وبسایت شماره
وبلاگ
در حال اتصال به سرور شماره